Jesteś tutaj: Start

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Rysunek dłoni wyciągniętej do drugiej dłoni z napisem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Lędzińska 24
43-140 Lędziny,

tel/fax: (32) 324-08-16
e-mail: pcpr@powiatbl.pl

 

Dyrektor: mgr LIDIA ŻUREK
Zastępca Dyrektora: mgr GABRIELA BOMBA
Główny Księgowy: mgr MAGDALENA SOSNA
   
Godziny urzędowania: poniedziałek :   7:30-17:00
wtorek - czwartek : 7:30 - 15:30
piątek : 7:30 - 14:00

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor PCPR przyjmuje w każdy poniedziałek
w godz. 15:00 - 17:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa utworzona Uchwałą Nr. VII/21/99 Rady Powiatu Tyskiego z dnia 23 lutego 1999 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych a także inne, określone w odrębnych przepisach.

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współdziała z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.

Obszarem działania PCPR jest Powiat Bieruńsko-Lędziński.

Siedzibą PCPR jest miasto Lędziny.