Link do strony starostwa powiatowego

Zwiększ czcionkę[+]

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Środowiskowy Dom Samopomocy

dla osób z zaburzeniami psychicznym i upośledzonych umysłowo działa w strukturach Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina w Lędzinach.

Opieką obejmuje mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

ŚDS mieści się w Lędzinach przy ulicy Lędzińskiej 26. Jest placówką o charakterze półstacjonarnym.

Funkcjonuje w godzinach od 7.00 – 15.00

Misja ŚDS oznacza przywracanie lub nabycie umiejętności samodzielnego (lub z niewielką pomocą) radzenia sobie w życiu jak również wspieranie i aktywizowanie grup samopomocowych.

ŚDS zmierza do integracji osób z upośledzeniem umysłowym i chorych psychicznie ze społecznością lokalną na 3 płaszczyznach:

 • integracji psychicznej
 • integracji społecznej
 • integracji działań pomocowych.

Głównym celem ŚDS jest polepszenie skuteczności funkcjonowania psychicznego i społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi. Osiągniecie tego celu sprzyjają następujące cele szczegółowe:

 • Usamodzielnienie uczestników domu w zakresie podstawowych umiejętności życiowych
 • Nawiązanie pozytywnych kontaktów ze światem zewnętrznym, uczenie rozumienia tego świata i uczestniczenia w nim
 • Aktywizacja uczestników, rozwijanie inwencji, motywowanie do działania i rozwoju
 • Wspieranie i animowanie grup samopomocowych w środowisku lokalnym
 • Doprowadzenie do integracji osoby z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną
 • Poprawa funkcjonowania osoby z zaburzeniami w rodzinie
 • Przygotowanie – w miarę możliwości – osoby z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia zatrudnienia

Usługi socjalne domu dostosowane są do specyficznych potrzeb odbiorców, a w szczególności obejmują :

 • rehabilitację społeczną
 • usprawnienia
 • organizację czasu wolnego


Dom świadczy usługi socjalne komplementarne względem siebie, do których należą:

 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM :
  • trening kulinarny
   • przygotowywanie prostych posiłków
   • nakrywanie do stołu
   • sprzątanie kuchni
   • mycie naczyń
   • obsługa sprzętu gospodarstwa domowego
   • przechowywanie produktów
   • zachowanie się przy stole w czasie posiłku
  • trening higieniczny
   • dbałość o wygląd zewnętrzny
   • utrzymanie higieny osobistej
   • dbanie o bieliznę osobistą
   • pranie bielizny i odzieży
  • trening budżetowy
   • orientacja w cenach podstawowych produktów
   • nauczenie sposobów gospodarowania pieniędzmi
   • poznanie wartości pieniędzy
   • planowanie zakupów i wydatków
   • robienie zakupów
  • trening umiejętności praktycznych
   • nauka szycia ręcznego
   • przyszywanie guzików
   • wiązanie sznurowadeł
   • czyszczenie obuwia
   • prasowanie
   • przechowywanie sprzętu gospodarstwa domowego
   • ścieranie kurzu
   • podlewanie kwiatów
   • załatwianie prostych spraw m.in. na poczcie
   • korzystanie ze środków lokomocji miejskiej
  • trening techniczny
   • wbijanie gwoĽdzi, wkręcanie śrub
   • nauka korzystania z prostych narzędzi technicznych
   • drobne naprawy w domu
   • wymiana żarówek
  • trening rozwiązywania problemów
   • rozwiązywanie konfliktów
   • komunikacja
   • nawiązywanie i prowadzenie rozmowy
   • zachowanie społeczne akceptowane
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 • MUZYKOTERAPIA
 • BIBLIOTERAPIA
 • ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE RUCHOWO
 • REHABILITACJA ZAWODOWA
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA
 • NAUKA LUB PRZYWRÓCENIE UMIEJĘTNOŚCI PISANIA I CZYTANIA
 • ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

W/w usługi wykonywane są przez profesjonalną kadrę terapeutów mających odpowiednią wiedzę zawodową, umiejętności do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo oraz odpowiednie cechy osobowości.

Usługi socjalne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo charakteryzuj± się wysokim stopniem zindywidualizowania. S± dostosowane do możliwości i potrzeb każdego uczestnika. Usługi te s± zindywidualizowane i ze względu na swój unikatowy charakter nie mog± podlegać standaryzacji.Dyrektor Ośrodka Bł. Karolina: mgr inż. Piotr Goj

Kierownik ŚDS: mgr Szymon Pawlica

wersja do druku