Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Artykuły

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA

13 listopada 2017

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora przypadającego na dzień 20 listopada składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, optymizmu życiowego, pogody ducha, pomocy i miłości ze strony Najbliższych, a także szacunku i ludzkiej życzliwości.
Niech spełnią się Państwa marzenia, a każde z podejmowanych przez Państwa działań niech przyniesie zadowolenie i ogromną satysfakcję.

 

Życzymy Państwu również zrozumienia ze strony innych i pomocnej dłoni w potrzebie.
Niech każdy dzień przepełniony będzie radością, dobrym samopoczuciem i zadowoleniem
z życia, a pamięć o osobach starszych nie kończyła się na tym jednym uroczystym dniu.

Z wyrazami szacunku

Lidia Żurek

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

wraz z pracownikami

 różę

Czytaj więcej o: OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA

Dzień Seniora

10 listopada 2017
Powiększ zdjęcie seniorzy

Siła jest w Tobie ! - Przeciwdziałanie przemocy wobec starszych”. Warsztaty dla Seniorów.

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów do udziału warsztatach psychologicznych, na których będzie można dowiedzieć się: jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, szczególnie w sytuacji przemocy w rodzinie, gdzie szukać pomocy i jak wykorzystać własne zasoby.

Spotkanie odbędzie się 20 listopada, w godzinach od 9.00 do 11.00, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 24, w sali konferencyjnej.


Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą kontaktować się z pracownikami PCPR osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32 324 08 16 lub 32 324 08 27.

Czytaj więcej o: Dzień Seniora

Kolejna edycja Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

25 września 2017

PROGRAM  KOREKCYJNO - EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje iż kolejna edycja Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie rozpoczęła się 21 września i potrwa do grudnia br.
Udział  w zajęciach jest bezpłatny.  Zajęcia są prowadzone w formie grupowej, odbywają się w każdy czwartek w godzinach: 15.30 - 20.30

Osoby zainteresowane udziałem w obecnej edycji, mogą kontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie, (32-324-08-27, 32-324-08-14).

Czytaj więcej o: Kolejna edycja Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program psychologiczno- terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

25 września 2017

ROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  informuje, iż realizuje  program psychologiczno- terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w formie indywidualnych spotkań.   Udział  w zajęciach jest bezpłatny.
Program skierowany jest do:
- osób pełnoletnich, stosujących przemoc w rodzinie zgłaszających się dobrowolnie,
- osób, kierowanych przez instytucje np. kuratorzy, ośrodki pomocy społecznej .
- absolwentów programów korekcyjno – edukacyjnych, wymagających dalszej pracy nad utrwaleniem wprowadzonych zmian.
Uczestnicy programu mają możliwość podczas spotkań rozwijać, utrwalać zmianę zachowań, pogłębić samoświadomość, poznać nowe formy zachowań prospołecznych.

Osoby zainteresowane udziałem w programie psychologiczno - terapeutycznym mogą kontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie, (32-324-08-27, 32-324-08-14).

Czytaj więcej o: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program psychologiczno- terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE SZANSĄ DLA DZIECKA

22 września 2017

Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym dziecka. To właśnie w niej zaspokajane są podstawowe potrzeby psychiczne dzieci, takie jak doznawanie i odwzajemnianie miłości, społeczne uznanie, poczucie bliskości i bezpieczeństwa. Poprzez zamierzone działanie opiekuńcze i wychowawcze rodzice przyczyniają się do fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju swych potomków. Dzięki tym oddziaływaniom rodzina przygotowuje dziecko do samodzielnego życia w społeczeństwie, które podejmuje jako człowiek dorosły.

Czytaj więcej o: RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE SZANSĄ DLA DZIECKA

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

4 września 2017

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1061). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „wózek inwalidzki specjalny”, o którym mowa w załączniku do ww. Rozporządzenia.

 

W sytuacji, gdy limit finansowy z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczony na zaopatrzenie w wyrób medyczny przysługujący w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie wystarcza na zakup wózka – osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie (ze środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu) – za pośrednictwem właściwego terytorialnie powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wymagania, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, a także tryb postępowania i zasady dofinansowania ze środków Funduszu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2015 roku  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 926).

 

Szczegółowych informacji udzieli Dział ds. Osób Niepełnosprawnych lub Dyrektor PCPR.

tel.: 32-324-08-12, 32-324-08-16

Czytaj więcej o: Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zostań rodziną zastępczą

29 sierpnia 2017

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

POSZUKUJE !!

WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEGO KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ POGOTOWIA RODZINNEGO RODZINNEGO DOMU DZIECKA

 

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

Czytaj więcej o: Zostań rodziną zastępczą

"Zasady ustalania wysokości dofinansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań zapisanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997

21 sierpnia 2017
Powiększ zdjęcie plik%20-%20pieniędzy