Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Archiwum

Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

WYKŁADY DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

27 lutego 2018
Przejdź do - WYKŁADY DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU  TRZECIEGO WIEKU

W dniu 13 marca br. w Chełmie Śląskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie Śląskim wykład na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie to miało na celu profilaktykę oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie szczególnie wobec osób starszych, poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zjawiska przemocy, jak reagować w sytuacji zagrożenia lub w sytuacji bycia świadkiem oraz gdzie szukać pomocy.

Spotkanie to miało być zachętą do mówienia o problemie przemocy, oraz zgłaszania jej odpowiednim służbom.

Wykład poprowadziła psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Magdalena Kołodziej – Kwaśniak.

Kolejne wykłady dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku o podobnej tematyce odbędą się:

- 9 kwietnia o godz.16.30 w Kinie Piast w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 55,

- 23 kwietnia o godz. 16.00 w Domu Kultury Sokolnia w Imielinie, przy ul. Imielińskiej 29.

 

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie- nabór

17 sierpnia 2017
Przejdź do -  Program  korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie- nabór

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje iż kolejna edycja Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie rozpocznie się we wrześniu i potrwa do grudnia br.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Program skierowany jest do :

- pełnoletnich osób stosujących przemoc.
- osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym,
- osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków,

- osób, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zajęcia będą prowadzone głównie w formie grupowej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w obecnej edycji, mogą kontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie, (32-324-08-27, 32-324-08-14).

 

Więcej informacji dostępnych w zakładce: Program Korekcyjno - Edukacyjny

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc

17 sierpnia 2017
Przejdź do - Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż realizuje program psychologiczno- terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w formie indywidualnych spotkań. Rozpocznie się we on we wrześniu i potrwa do grudnia br. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Program skierowany jest do:

- osób dorosłych, stosujących przemoc w rodzinie zgłaszających się dobrowolnie,

- osób, kierowanych przez instytucje np. kuratorzy, ośrodki pomocy społecznej .

- absolwentów programów korekcyjno – edukacyjnych, wymagających dalszej pracy nad utrwaleniem wprowadzonych zmian.

Uczestnicy programu mają możliwość podczas spotkań rozwijać, utrwalać zmianę zachowań, pogłębić samoświadomość, poznać nowe formy zachowań prospołecznych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie psychologiczno - terapeutycznym mogą kontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie, (32-32-08-27, 32-32-08-14).

 

Więcej w zakładce: Program Psychologiczno - TerapeutycznyProgram Psychologiczno-Terapeutyczny

Zaproszenie na grupy wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej

24 kwietnia 2018

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci. Zgodnie z Art.40 pkt.2 wymienionej ustawy rodzina zastępcza współpracuje z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.     
Mając na uwadze powyższe zapraszamy do udziału w organizowanych dla Państwa spotkaniach grupy wsparcia. Poniżej przedstawiamy harmonogram i proponowane tematy:

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA - GRUPA WSPARCIA
Autorytet w relacji opiekun-dziecko.
23 kwietnia 2018r. w godzinach 12.30 – 14.00

Nagradzanie a bycie konsekwentnym opiekunem.
21 maja 2018r. w godzinach 12.30 – 14.00

Zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci.
25 czerwca 2018r. w godzinach 12.30 – 14.00

Do udziału w organizowanych spotkaniach zachęcamy również dzieci pozostające
w rodzinnej pieczy zastępczej.

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA - SPOTKANIA DLA DZIECI

Posłuszeństwo a wyrażanie siebie.
23 kwietnia 2018r. w godzinach 15.30 – 17.00

Sympatia – dlaczego jednych lubimy a innych nie?
21 maja 2018r. w godzinach 15.30 – 17.00

Jestem altruistą – czy warto pomagać innym?
25 czerwca 2018r. w godzinach 15.30 – 17.00   

„SIŁA JEST W TOBIE ! PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH”. WYKŁADY DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.

27 kwietnia 2018

W dniach 13 marca, 9 i 23 kwietnia 2018 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykłady na temat przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. Spotkania odbyły się  w Chełmie Śląskim, Imielinie, Lędzinach.


Miały one na celu profilaktykę oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie szczególnie wobec osób starszych, poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zjawiska przemocy, jak reagować w sytuacji zagrożenia lub w sytuacji bycia świadkiem oraz gdzie szukać pomocy.


Spotkania te miały być zachętą do mówienia o problemie przemocy, oraz zgłaszania jej  odpowiednim służbom.
Wykłady poprowadziła psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Magdalena Kołodziej – Kwaśniak.

Dziękujemy wszystkim Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku za okazane zainteresowanie oraz udział w wykładach.

SOS - POMOC SZKOLE W SYTUACJI KRYZYSU Cykl szkoleń dla członków Szkolnych Zespołów Interwencji Kryzysowej

27 kwietnia 2018

Szanowni Państwo, informujemy, że we współpracy z  Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach rozpoczęto realizację cyklu szkoleń dla członków szkolnych zespołów interwencji kryzysowej powstałych w szkołach funkcjonujących na terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego. Pierwsze szkolenie p.n.„Interwencja wobec zagrożeń suicydalnych”. odbyło się w dniu 26.04.2018 roku.
liczba godzin całego cyklu szkoleń: 30 (6 spotkań po 5 godz. dydaktycznych).
Terminy, tematyka, prowadzący szkolenia:

Czytaj więcej o: SOS - POMOC SZKOLE W SYTUACJI KRYZYSU Cykl szkoleń dla członków Szkolnych Zespołów Interwencji Kryzysowej

Podsumowanie programu "AKTYWNY SAMORZĄD" za rok 2017

28 grudnia 2017

Powiat Bieruńsko-Lędziński na mocy porozumienia z dnia 22 czerwca 2012 r. przystąpił już po raz szósty do realizacji pilotażowego „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Program zakłada wsparcie finansowe dla obszarów związanych z codziennym życiem osób niepełnosprawnych, umożliwiając im sprawne funkcjonowanie w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Czytaj więcej o: Podsumowanie programu "AKTYWNY SAMORZĄD" za rok 2017

Kolejna edycja Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

25 września 2017

PROGRAM  KOREKCYJNO - EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje iż kolejna edycja Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie rozpoczęła się 21 września i potrwa do grudnia br.
Udział  w zajęciach jest bezpłatny.  Zajęcia są prowadzone w formie grupowej, odbywają się w każdy czwartek w godzinach: 15.30 - 20.30

Osoby zainteresowane udziałem w obecnej edycji, mogą kontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie, (32-324-08-27, 32-324-08-14).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-19
Data publikacji:2015-10-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6380